Manufaktura života

 Životní mapy - Jihlava

Životní mapa pro děti

Dětská Životní mapa je diagnosticko-projektivní metoda manželů Kamily a Petra Kopsových, ve světě známá pod názvem Kop's Method. Umožňuje nahlédnout do vnitřního světa dítěte. Je skvělým nástrojem k pochopení dítěte, k pochopení jeho vnímání problémů, konfliktů, které prožívá, ale nedokáže je vyjádřit. Umožňuje rodičům doslova vidět, co se v dítěti děje- co řeší, čeho se bojí, které vazby a vztahy jsou pro něj zátěžové, a které naopak pozitivní, jaká jsou jeho opravdová přání. Dětská Životní mapa dokáže rodičům pomoci v mnoha oblastech denního života. Dokáže odhalit, jak dítě vnímá situaci v rodině, ve škole, školce, jestli se cítí přetížené, jak vnímá osoby jež jsou součástí jeho světa. Definuje skryté obavy a strachy, které dítě zažívá na vnitřní úrovni, ale nedokáže je vyjádřit. Odhaluje a řeší příčiny narušené komunikace. Pomáhá velmi efektivně a účinně s problémy s hyperaktivitou. Dává rodičům konkrétní východiska k řešení situace. 

To vše nezátěžovou, hravou formou. Dítě maluje, povídá si a je u mapy provedeno procesem, který má danou metodiku, dochází k uvolnění, pracuje na své mapě bez přítomnosti rodičů cca 90 minut, výstupy jsou poté rodičům sděleny za přítomnosti dítěte – cca 30 minut.

Kdy je vhodné mapu s dítětem namalovat ?

Pokud chcete zjistit, jak Vás dítě vnímá jako rodiče, jak vnímá celou situaci v rodině, pokud jste v životě prošli změnami jako je stěhování, změna školy, rozvod, nebo se podobné změny chystáte provést. Pokud nerozumíte reakcím svého dítěte na různé situace a vlastně nechápete stav, v kterém se nachází, pokud máte podezření na šikanu nebo jiné násilí uplatňované na dítěti, pokud chcete zjistit a definovat vzory, které dítěti předávate, a učinit změnu.

 

Vyhledávání

Kontakt

Jitřenka Kadrnková, Dis.
Benešova 24, Jihlava
e-mail: 

jitrenka.kadrnkova@zivotnimapy.cz 

tel.: 

606 644 108

 

JUDr. Alena Kremláčková
e-mail:

alena.kremlackova@email.cz
tel.: 

608 325 443

Aktualizace

19.9.2017

Životní mapy

Spolupracujeme